درباره فرانگار

فرانگار

فرانگار

فرانگار

شرکـت فرانگار تبریز در سـال 1381 فعـالـیت خـود را با طـراحی ، سـاخـت و اخـذ نمایـندگی از شـرکـتهـای معـتبر اروپـایی در زمـینه سـنـسورهای صنعـتی ، سیـستمهـای حـفـاظتی و سیـستمهـای امـنیتی در کـشـور عـزیـزمـان ایـران آغـاز و مـوفـق به اخـذ گـواهـینـامـه ISO 9001:2008 از شرکت TV NORD گردیده و امروز پس از گذراندن پله های صعـود و ترقی مشغول به ارائه خـدمات فنی مهندسی میباشد. این شرکت در طول سالهای متوالی همواره خود ساخته شده و سازندگی در تراز جهانی را سرلـوحه فعالیت های خود قرار داده است . در دنیای فراصنعتی امروز سازمانهایی در عرصه رقابت موفقاند که خلاقیت و نوآوری را شعـار خـود قـرار داده و انعطـاف در مقـابل تغـییرات محیطـی را بعنـوان بخشی از کسب و کـار خویـش قلمداد کنند. با تـوجـه به شرایـط جـدید زنـدگی و تغـییرات سریع فناوری و نیازهای متنـوع فـرهـنگی، اقتصـادی و اجتمـاعی، نیاز انسانها نیز باید از شکـل سنتی، متناسب با الگوها و نیـازهـای جدید و مدرن تغییر کند.اگـر امروز خـلاقیت در ساخت را مزیـت کـلیدی خـود میدانیم، به پشتـوانه تجـربه چنـدین ساله و پیشتـاز بودن درصنعـت الکترونیک است که دراین راه یاری یکتای یگانه و تلاش جمعی کارکنان مهمترین پشتوانههای ما در این راه بودهاند. بیشک حفظ رهآوردهای گذشته و همسـوئی با تحولات و چالشهای پیش رو نـیازمند نگرشی جامع به تمامی عـوامل پیشبرنده، ارتقاء مستـمر کمی و کیفی محـصولات، بهـرهگیری از دانـش و فنـاوریهای نوین و تلاش مضـاعف تمـامی همکـاران و پرسنـل شـرکت فرانگار تبریز است. امروز شـرکت گـامی نوین را در عرصه کسـب و کـار خویش آغاز کرده است. ارتـقاء کـیفیت را سـرلـوحه کـار خـود قرار داده و رضایت مشتریان را بعنوان مهمترین رسالت خویش تعیین نموده است. حضور اثرگذار در بازارهای رقابتی و افزایش سهم شرکت از بازار جهانی ، از برنامههای شرکت برای تحقق اهداف استراتژیک است. شرکت فرانگار تبریز همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، بهره گیری از دانش و تجارب نیروی انسانی کارآمد و حضور در عرصههای ملی را آیینهای جهت بازتاب توانمندیهای خود میداند. امید است با اتکـاء به خـداوند سبحان و هـمراهی و پشتکار تمامی کـارکنان سختکـوش و حمایتهای مشـتریان، نقش موثرتری را در اعتلای بخش های مختلف صنعت الکترونیک در میهن عزیزمان برعهده گیریم. دارای نمایندگی فروش شرکتهای معتبر تولید کننده سنسورهای صنعتی از قبیل : ReeR ایتالیا Xecro آلمان Datalogic ایتالیا Turck آلمان Pil آلمان Micro Detectors ایتالیا FineTek تایوان Selet ایتالیا

کلمات کلیدی


نیم نگاهی به جدید ترین محصولات

انکودر سلت SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6

انکودر سلت SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6

توقف تولید و فروش

انکودر الترا EL63D1000S5/28P10X3JR

انکودر الترا EL63D1000S5/28P10X3JR

توقف تولید و فروش

انکودر الترا EH63D50S8/24P8X3JR.L

انکودر الترا EH63D50S8/24P8X3JR.L

توقف تولید و فروش

سنسور التراسونیک پیل (PIL)

سنسور التراسونیک پیل (PIL)

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 753A REER

پرده نوری EOS2 753A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1503A REER

پرده نوری EOS2 1503A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1353A REER

پرده نوری EOS2 1353A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1203A REER

پرده نوری EOS2 1203A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1053A REER

پرده نوری EOS2 1053A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 903A REER

پرده نوری EOS2 903A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 603A REER

پرده نوری EOS2 603A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 453A REER

پرده نوری EOS2 453A REER

توقف تولید و فروش

 

پربازدیدترین محصولات

سنسور مغناطیسی جک BIM-UNT-AP7X

سنسور مغناطیسی جک BIM-UNT-AP7X

توقف تولید و فروش

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600

توقف تولید و فروش

سنسور التراسونیک پیل (PIL)

سنسور التراسونیک پیل (PIL)

توقف تولید و فروش

سنسور نوری یکطرفه FAI4/BP-1A

سنسور نوری یکطرفه FAI4/BP-1A

توقف تولید و فروش

انکودر سلت SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6

انکودر سلت SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6

توقف تولید و فروش

 

پیشنهاد ویژه

پرده نوری EOS2 1503A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1353A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1203A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 1053A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 903A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 753A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 603A REER

توقف تولید و فروش

پرده نوری EOS2 453A REER

توقف تولید و فروش

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-33945298, 021-33994421

فکس : 021-33992372

تلفکس : -

وب سایت : www.fntco.com